REGULAMIN ROZGRYWEK PLEK LIGI BIZNESU

I EDYCJA (GRUDZIEŃ 2019 – MARZEC 2020)

§1

ZGŁOSZENIE DO PLEK LIGI BIZNESU

1. Organizatorem rozgrywek jest PLEK.

2. Zgłoszenia do 1. edycji PLEK Biznes Ligi odbywają się do dnia 31 grudnia 2019.

2. Uiszczenie opłaty wynoszącej 2 000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych);

3. Zgłoszenie drużyny do ligi powinno zawierać:

a) nazwę drużyny,

b) listę zawodników (imię i nazwisko) – maksymalnie 20 zawodników,

c) imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail do osoby odpowiedzialnej za drużynę,

4. Opłaty za ligę należy dostarczyć przed pierwszym meczem ligowym. Istnieje możliwość uiszczenia wpisowego w systemie ratalnym ustalonym z Organizatorem rozgrywek.

5. W meczach ligowych mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.

6. Z uwagi na przerwę spowodowaną stanem epidemii w Polsce nowi zawodnicy mogą być dopisani do listy zawodników do końca sezonu.

7. Każdy uczestnik ligi jest ubezpieczony przez organizatora polisą NNW.

8. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek.

§2

ORGANIZACJA PLEK BIZNES LIGI

1. Rozgrywki prowadzone są w jeden lidze w systemie jedno- lub dwurundowym, „każdy z każdym”. System rozgrywek będzie podany przez Organizatora najpóźniej do 3 stycznia 2020 roku na stronie internetowej ligi.

2. Zawodnik może być zgłoszony do jednej drużyny i nie może przejść do innej drużyny podczas trwania rozgrywek.

3. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę, 1 do 3 punktów karnych za porażkę walkowerem.

4. O kolejności w tabeli decyduje:

a) większa liczba zdobytych punktów,

b) wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej liczby drużyn niż 2 o kolejności decydować będzie „mała tabelka”  uwzględniająca pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),

c) bilans bramkowy,

d) większa liczba zdobytych bramek,

e) w przypadku miejsc 1-4 mecz barażowy.

5. Drużyna, która przegra dwa lub trzy mecze walkowerem zostanie usunięta z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w ligowej tabeli (dotyczy to także drużyn grających w grupach mistrzowskich i grupach wyższych niż spadkowe). Dwukrotne oddanie walkowera bez powiadomienia Organizatora o braku obecności skutkuje natychmiastowym wycofaniem zespołu z rozgrywek.

6. Wyniki meczów drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane w przypadku nierozegrania przez daną drużynę 50 % łącznej liczby spotkań do rozegrania. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną z rozgrywek większej liczby meczów niż 50% pozostałe mecze zostają zweryfikowane jako wynik 5:0 dla drużyny przeciwnej.

7. Drużyna, która zapewni sobie miejsce na podium przed ostatnim meczem lub wcześniej jest zobowiązana do stawienia się na kolejnym meczu/meczach pod rygorem rozpoczęcia następnego sezonu z ujemną ilością punktów (1 walkower = -3 punkty, 2 walkowery = -6 punktów, itd.).

8. Podczas rozgrywek prowadzona jest klasyfikacja najlepszych strzelców.

9. Rozgrywki trwają od 12 grudnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego lub późniejszego zakończenia rozgrywek.

§3

UBIÓR ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy jednej drużyny zobowiązani są występować w strojach tego samego koloru (można skorzystać ze znaczników Organizatora)

2. W przypadku, gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decyduje Organizator lub Sędzia, biorąc pod uwagę kompletność strojów obu drużyn lub liczebność składów, który stawił się na mecz. Jeśli na tej podstawie nie da się wybrać zespołu to znaczniki założy drużyna wpisana w protokole, jako „goście”.

3. Zawodnicy występujący w meczach ligowyh muszą posiadać odpowiednie obuwie. Obowiązuje zakaz gry w tzw. „wkrętach”.

4. Strój bramkarza musi wyraźnie różnić się od strojów zawodników (jeśli sędzia stwierdzi iż strój nie wyróżnia się wyraźnie, bramkarz ma obowiązek założyć znacznik)

§4

WALKOWERY

1. Mecz może zostać rozpoczęty przez sędziego w sytuacji, gdy drużyna liczy minimum 5 zawodników. Po rozpoczęciu gry sędzia odgwizduje walkowera w przypadku przebywania na boisku 2 zawodników z danej drużyny. Zespół, który rozpoczął mecz, ale go nie zakończył z powodu kontuzji nie otrzymuje ujemnego punktu.

2. Sędzia odgwizduje walkowera w przypadku pojawienia się na boisku mniej niż 5 zawodników z drużyny. Jeśli zespół nie stawi się w 5-osobowym składzie w przeciągu 5 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia gry sędzia odgwizduje walkowera.

3. Drużyna, która nie rozpoczęła meczu zostanie ukarana walkowerem 0:5 i 3 punktami karnymi. W przypadku, gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn obie karane są walkowerem 0:5 i 3 punktami karnymi.

4. Jeśli drużyna o swej nieobecności powiadomi przynajmniej na 5 godzin przed meczem zostanie ukarana walkowerem 0:5 i 1 punktem karnym.

5. Jeśli w wyznaczonym terminie pojawi się 3 zawodników zdolnych do gry to drużyna zostanie ukarana walkowerem i 1 punktem karnym.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze PLEK Ligi Biznesu.

2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.

3. Organizator ma prawo do zmiany terminarza najpóźniej do dwóch dni przed ligową kolejką po uprzednim powiadomieniu o zmianie zainteresowanych ekip.

4. Kapitan drużyny jest:

a) zobowiązany do wypełnienia przed meczem protokołu meczowego,

b) odpowiedzialny za zachowanie się drużyny zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu,

c) odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem, karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi,

d) odpowiedzialny za zachowanie kibiców swojej drużyny.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze PLEK Ligi Biznesu.

6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek PLEK Ligi Biznesu powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutków przed, po i w czasie gry.

8. Organizator i sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika w zwykłych okularach optycznych. Dopuszczalna jest gra w okularach specjalistycznych.

9. Drużyny oraz zawodnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia za następujące osiągnięcia:

a) I, II i III miejsce

b) I miejsce w Klasyfikacji strzelców

e) Piłkarz sezonu

f) Bramkarz sezonu

10. Każda nagrodzona drużyna otrzyma maksymalnie 10 nagród (medale i nagrody rzeczowe). 

11. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone na piśmie najpóźniej 30 minut po zakończeniu meczu. Po upływie tego terminu nie będą one rozpatrywane.

PRZEPISY GRY

§6

ZASADY OGÓLNE

1. Wszystkie mecze odbywają się na boisku w Centrum Sportu PLEK przy ulicy Margonińskiej 25 w Poznaniu.

2. Wszystkie mecze rozgrywane są piłką meczową o rozmiarze 5. Podczas meczu na boisku znajdują się dwie piłki (nie ma możliwości rozgrywania meczu innymi piłkami).

3. Czas gry w meczu ligowym – 2×20 minut.

4. Zespoły występują w składach 6-osobowych (5 zawodników z pola + bramkarz).

§7

STREFA ZMIAN

1. Zmiany podczas gry odbywają się „hokejowo” w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się na własnej połowie za bramką.

2. Zmiana bramkarza musi odbywać się w strefie zmian i nie musi być uprzednio zgłoszona do sędziego. Zawodnik z pola wchodzący na pozycję bramkarza musi posiadać znacznik odmiennego koloru niż koszulki drużyny, w której występuje.

3. Źle wykonana zmiana, gdy zawodnik schodzi w niewyznaczonym miejscu, będzie karana żółtą kartką dla zawodnika wchodzącego. Wyjątkiem jest uprzednio zgłoszona kontuzja zawodnika, za zgodą sędziego dopuszcza się wykonanie zmiany z ominięciem przepisu zawartego w punkcie 1.

§8

GRA BRAMKARZA

1. Bramkarz nie może złapać piłki zagranej nogą od kolegi z drużyny.

2. Bramkarz z autu bramkowego wznawia piłkę ręką. Piłka musi być zagrana za pole karne. W przypadku:

a) pierwszego zagrania w pole karne sędzia napomina drużynę,

b) drugiego zagrania w pole karne sędzia odgwizduje rzut wolny pośredni z linii pola karnego, najbliżej miejsca, w którym zawodnik przyjął piłkę zagraną od bramkarza.

4. Piłka po wznowieniu gry przez bramkarza może przekroczyć linię środkową boiska. 

5. Piłka po wznowieniu gry przez bramkarza nie może zostać podana do zawodnika własnej drużyny na tzw. „główkę”, a następnie ponownie złapana przez bramkarza. Takie zagranie będzie karane żółtą kartką dla bramkarza.

6. Bramkarz nie może zdobyć bramki po wrzucie piłki ręką z własnego pola karnego.

§9

GRA NIEDOZWOLONA

1. Wślizgi w odległości do 2 metrów od zawodnika drużyny przeciwnej są zabronione. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na murawę, dotyka jej pośladkiem lub biodrem, nogami i atakuje przeciwnika lub piłkę, a całość wykonana jest dynamicznie i ukierunkowana w stronę przeciwnika. Grę noszącą cechy zagrania wślizgiem nieukierunkowaną w stronę przeciwnika nie uważa się za grę wślizgiem.

2. Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni.

3. Bramkarz w polu karnym może atakować wślizgiem. Nieczysty wślizg – rzut karny.

4. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego.

5. Za grę niebezpieczną tzw. „nakładkę” sędzia dyktuje rzut wolny pośredni. Jeśli podczas gry niebezpiecznej dojdzie do kontaktu ciał między zawodnikami sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni.

§10

KARY

1. Zawodnicy karani są przez sędziego żółtymi i czerwonymi kartkami oraz karami minutowymi.

2. Żółta kartka – 2 minuty kary, czerwona kartka – 5 minut kary dla drużyny i kara dla zawodnika wykluczająca go z dalszej gry w meczu.

3. Trzy, a następnie pięć (siedem, dziewięć, itd.) żółtych kartek, są dla zawodnika równoznaczne z pauzą w najbliższym meczu ligowym.

4. Po otrzymaniu żółtej kartki ukarany zawodnik schodzi z pola gry i drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do utraty bramki.

5. Po otrzymaniu czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu 5 minut bez względu na tracone bramki, a ukarany zawodnik winien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo gry.

6. Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki, a w konsekwencji czerwonej przez tego samego zawodnika drużyna gra w osłabieniu 2 minuty bez względu na tracone bramki, a ukarany zawodnik winien opuścić bezpośrednie sąsiedztwo gry. Otrzymanie dwóch żółtych kartek przy jednym zajściu (np. faul i komentowanie orzeczeń sędziego) jest równoznaczne z grą w osłabieniu przez 5 minut bez względu na tracone bramki.

7. W przypadku, gdy:

a) Zespół grający w 5 zawodników przeciwko 4 i zespół z większą liczbą grających zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład,

b) Obie drużyny mają po 4 lub 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników,

c) Bramkę zdobywa drużyna grająca w osłabieniu, następuje kontynuacja gry z tą samą liczbą zawodników.

8. Czerwona kartka jest równoznaczna z pauzą od jednego do pięciu meczów ligowych (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów).

9. W przypadku publicznego znieważenia sędziego po otrzymaniu czerwonej kartki lub po zakończeniu meczu jest równoznaczne z karą minimum pięciu meczów dyskwalifikacji (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów). Nie ma określonej maksymalnej kary. 

10. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie itp.) sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostaje zweryfikowany walkower przeciw drużynie, której zawodnik zawinił. Drużyna powinna liczyć się z konsekwencjami takiego zachowania – wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu pieniędzy.

11. W przypadku gry w drużynie nieuprawnionego zawodnika wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

12. Zawodnik niegrający, uczestniczący w meczu PLEK Ligi Biznesu w roli kibica w przypadku nieodpowiedniego zachowania w stosunku do przeciwnika, sędziego lub Organizatora otrzymuje karę minimum pięciu meczów dyskwalifikacji (o ilości meczów decyduje Organizator wraz z sędzią zawodów).

§11

WZNOWIENIE GRY Z AUTU, RZUTU WOLNEGO

1. Piłka jest poza grą – gdy całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną zarówno na ziemi (podłożu) jak i w powietrzu (uderzy w balon) lub gdy gra została przerwana przez sędziego. W przypadku uderzenia o balon gra zostaje wznowiona z linii bocznej boiska najbliżej miejsca, w którym piłka uderzyła o balon.

2. Przy wznawianiu gry z autu zawodnik broniący musi znajdować się minimum 2 metry od piłki. W przypadku celowego utrudniania wznowienia piłki do gry sędzia każe zawodnika drużyny broniącej żółtą kartkę.

3. Przy wznawianiu gry z rzutu wolnego zawodnik broniący musi znajdować się minimum 4 metry od piłki. W przypadku celowego utrudniania wznowienia piłki do gry sędzia każe zawodnika drużyny broniącej żółtą kartką.

4. O tym czy gra będzie wznowiona na sygnał gwizdkiem decyduje sędzia.

5. Celowym utrudnieniem wznowienia gry jest także podbieganie do piłki w celu utrudnienia szybkiego rozpoczęcia akcji przez drużynę atakującą.

6. Przy wznawianiu gry z autu piłka musi stać nieruchomo i znajdować się na linii bocznej boiska lub na zewnątrz linii bocznej. W przypadku wznowienia gry, gdy piłka toczy się lub znajduje w polu gry sędzia nakazuje wznawianie gry z autu przez drużynę przeciwną.

§12

INNE

1. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

2. Pozostałe przepisy są zgodne z przepisami gry w piłkę nożną. 

3. W wyjątkowych spornych sytuacjach niezawartych w regulaminie decydujący głos ma Organizator.

4. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotów kosztów za nierozegrane mecze.